Offentlig støtte

Det finnes en mengde offentlige ressurser og støttesystemer som alle arbeider for å spre kunnskap om Asperger syndrom og ADHD-diagnosen.

Noen tilbyr veiledning vedrørende oppfølging knyttet til studier – og arbeidsliv både til student, pårørende og støtteapparat, mens andre fungerer som en ressursbank idet de tilbyr informasjon om diagnosen, rettigheter, kurs og aktiviteter som en kan delta på for å lære mer. Nedenfor følger et overblikk over organisasjoner, foreninger og kompetansesentre som kan være gode ressurser i tilretteleggingsarbeidet.