Anbefalte tiltak

Når man sammenligner studentenes behov og lærestedenes praksis er det mange sammenfallende erfaringer som gir tydelige signaler om hvilke tiltak som er formålstjenlig å videreføre. Det er også blitt påpekt noen misforhold mellom studentenes og lærestedenes erfaringer, noe som signaliserer hva man bør være spesielt oppmerksomme på i det videre arbeidet.

På denne siden vil vi komme med noen anbefalinger til både faglærere og støtteapparat ved lærestedet, som vil være gode tiltak for å inkludere studenter med ADHD og Asperger syndrom på utdanningsinstitusjonen. Anbefalingene er delt inn i generelle og universelle tiltak som er nyttig for alle studenter og spesifikke tiltak som vil være spesielt hensiktsmessige for studentene som er berørt i denne veilederen. De er fremstilt på en måte som forklarer hva tiltaket er, hvordan man skal gå frem for å gjennomføre det og hvorfor tiltaket er nyttig.

Bakgrunnen for anbefalingene er gjennom samtale med studentene, fagfolk og tilretteleggere.

Universelle tiltak

 • Opptak av forelesninger
 • Gjøre presentasjoner tilgjengelig før undervisning
 • Tilgang til tidligere eksamensbesvarelser
 • Opplæring i smarttelefon
 • Tilby varierte arbeidsformer

Spesifikke tiltak

 • Tilby mentor
 • Arrangere felles møteplasser
 • Pensum på lyd
 • Omvisning på lærestedet
 • Tilrettelagt arbeidsplass
 • Opplysning om tilretteleggingstilbud
 • Bruk av diktafon
 • Eksamenstilrettelegging
 • Alternativ eksamensform
 • Fleksibel frist på innleveringer
 • Muntlig oppfølging av skriftlig eksamen
 • Individuell utdanningsplan
 • Konkret og tydelig kommunikasjon