Synshjelpemidler

For å kunne motta hjelpemidler knyttet til syn, må studenten ha en varig og vesentlig funksjonsnedsettelse og kravet til synstap er satt til 6/18i (0,33). Det betyr at dersom synsevnen er redusert til 0,33 eller dårligere vil det være problematisk å lese vanlig tekst på liten avstand og da regnes man som synshemmet. Andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til hjelpemidler.

Det finnes mange forskjellige hjelpemidler som kan fungere som kompenserende for redusert synsfunksjon. Smarttelefoner overtar for mange funksjoner og det utvikles stadig apper som synshemmede kan ha god nytte av, også i studietiden. Det finnes forskjellige former for ikt-hjelpemidler, leselist og syntetisk tale, og det finnes også muligheter for å koble tavlekamera til datamaskinen. Mange klarer seg med forskjellige spesialluper.

Synshemmede kan også få førerhund som hjelpemiddel. I de tilfellene hvor førerhund kan være aktuelt, bør kontaktpersonen på studiestedet bidra til avklaring om forskjellige auditorier som studenten skal bruke og kanskje bidra til å finne aktuelle lufteområder for hunden. Det å få en førerhund er en prosess der søkerens skikkethet knyttet til det å ha et levende hjelpemiddel blir vurdert grundig. Selve søknadsprosessen om førerhund er sjelden noe som kontaktpersonen på studiestedet tar aktivt del i.