Kognitive hjelpemidler

Enkelte studenter kan trenge tilrettelegging knyttet til kognisjonsrelaterte utfordringer, som vansker med å huske, planlegge og organisere aktiviteter og å oppfatte og forstå tiden.

For studenter med varig (mer enn to år) og vesentlig nedsatt funksjonsevne er det Hjelpemddelsentralen i fylket som har ansvar for tilrettelegging og utlån av hjelpemidler.

Det er viktig å være klar over at grunnregelen innenfor hjelpemiddelområdet er at dersom produktet er i vanlig handel er det ikke et hjelpemiddel. Det betyr at mye kognitiv tilrettelegging i dag for studenter vil kunne gjøres på studentens mobiltelefon eller nettbrett.

nav.kunnskapsbanken.net finner du mye informasjon om tilretteleggingsmuligheter for denne gruppen. En annen oversikt over relevante prosjekter finner du på autismeenheten.no

NAV har hatt et samarbeid med Autismeenheten blant annet knyttet til studenter med Asperger syndrom og ADHD. På deres hjemmesider kan du finne mer om disse prosjektene.