Hjelpemidler til forflytning

Enkelte studenter kan ha problemer knyttet til bevegelse og det å komme seg rundt på studiestedet.

NAV Hjelpemiddelsentralene låner ut rullestoler, rullatorer og andre hjelpemidler knyttet til bevegelse. Dersom en student har konkrete problemer med områder på studiestedet, som kan avhjelpes av ulike former for hjelpemidler, er det viktig å ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i fylket for en gjennomgang av mulige løsninger.