Støtte om sommeren

Studenter som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder.

Krav
Dersom studenten avslutter utdanningen i vårsemesteret, har vedkommende ikke rett til støtte for sommerferien. Støtten blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når likningen for det året man har fått støtte, er klar.

Fremgangsmåte
For å søke om støtte fyller man ut skjema "Y" som heter "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne". Skjemaet kan skrives ut fra lånekassens skjemasider.

Det er viktig å få dokumentasjon fra en lege/spesialist/fagperson som har særlig kjennskap til funksjonsnedsettelsen. Bekreftelsen skal inkludere at studenten:

  • har nedsatt funksjonsnedsettelse
  • ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne


Y- skjemaet sendes til:
Lånekassen
Postboks 430 Alnabru
0614 Oslo