NTNU når studentene på nye måter

I en læringsmiljøundersøkelse blant studenter på NTNU i 2012 svarte 17 % at de ikke har kjennskap til tilretteleggingstilbudet ved lærestedet. Samtidig kom Unge funksjonshemmede frem til at 39 % av studentene ikke fant informasjon om hvilke rettigheter de har når det gjelder tilrettelegging, og at 44 % var usikre på hvem de skulle oppsøke når det gjaldt formidling av sitt tilretteleggingsbehov. Undersøkelsen rettet seg mot unge med usynlige funksjonsnedsettelser ved flere læresteder. Hva er det som gjør at studentene ikke har kjennskap til hvilke ressurser og tilretteleggingsmuligheter de har i høyere utdanning? Hva kan lærestedene gjøre for å gi studentene økt kunnskap om deres rettigheter og muligheter? For Tilretteleggingstjenesten ved NTNU ble løsningen å samle relevant informasjon i en filmsnutt.

I flere år på rad erfarte Tilretteleggingstjenesten at studenter som trengte tilrettelegging tok kontakt først når det hadde gått galt. I disse tilfellene var det langt vanskeligere å finne gode og egnede løsninger for studentene, og det krevde mer tid og ressurser av studiestedet. Rådgiver ved Tilretteleggingstjenesten ved NTNU, Ingebjørg Dahl, forteller at lærestedene kan spille en viktig rolle med å nå ut til elevene med informasjon før de rekker å bli studenter.
- Når de allerede har blitt studenter er det så mye annen informasjon de skal forholde seg til at det blir vanskelig å navigere og finne ut det de trenger, forklarer hun.

Ved å distribuere informasjonen gjennom video er målet at informasjonen skal nå studentene som trenger det på et tidlig tidspunkt, og at dette vil føre til at flere tar kontakt.

I løpet av fem og et halvt minutt bistår filmen med å oppklare hvilke rettigheter studenter med nedsatt funksjonsevne har ved NTNU, hvordan man går frem for å søke om tilrettelegging og hvilke frister en må forholde seg til.

Til tross for at Tilretteleggingstjenesten selv stod for manus har de hatt viktige samarbeidspartnere som har bistått for å oppnå det endelige resultatet.
- Multimediesenteret ga innspill på alt fra manus til opptak og valg av skuespillere, mens studenter har frivillig stilt opp som skuespillere, forklarer Dahl fornøyd. – Også NAV Tolketjenesten har bidratt inn i filmen med en av sine tolker, legger hun til for å demonstrere bredden av samarbeidspartnere.

- All filming ble komprimert til tre dager og lagt til campus Dragvoll, oppgir Dahl, som videre kunne avsløre at de har fått med dronefilm fra campus Gløshaugen, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund. Dette var viktig for å illustrere at studentene skal ha like rettigheter på alle NTNUs avdelinger, utdyper Dahl.

Markedsføring av filmen

Seksjon for rekruttering og opptak og kommunikasjonsavdelingen er en sentral bidragsyter i markedsføringen av filmen. - De vil spre filmen på NTNU`s Facebookside ”Neste stopp”, som retter seg mot kommende studenter, presiserer, Dahl.

Foruten å dele filmen på egen nettside, har Tilretteleggingstjenesten alliert seg med rådgivere på videregående skoler rundt omkring i landet. Målet er at de kan vise den til aktuelle elever i målgruppa.

Dahl opplyser at filmen også er med når studenter fra NTNU reiser rundt på skolebesøk i hele landet for å rekruttere nye studenter til NTNU.

– I tillegg ønsker vi å sende filmen til ulike foreninger og interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser, legger hun til.

Lærdom og tips til andre læresteder

Dahl vil oppfordre kolleger ved andre læresteder å lage tilsvarende informasjonsvideoer, og har noen viktige råd å gi på veien:

- Allier dere med folk som har erfaring med å lage film. De kan gi gode innspill på manus og tilbakemelding på hva som egner seg og ikke, og man må også beregne å sette av en del tid, da det å lage film ikke er gjort i en håndvending.

- Likevel tror vi at ressurser som er bruk på denne filmen vil lønne seg på sikt ved at flere kommende studenter finner den informasjonen de trenger og tar kontakt på et tidlig tidspunkt, avslutter hun

Har du fortsatt ikke sett filmen? Ta en titt da vel.