Stockholm 2014

Aula Medica ved Karolinska institutet. Foto: KI

Universell har siden oppstarten i 2003 arrangert åtte nasjonale konferanser om inkluderende læringsmiljø. Den 13.-15. mai 2014 fikk konferansen en ny drakt da vi samarbeidet med Stockholm Universitetet og det europeiske nettverket LINK om å gjøre arrangementet internasjonalt. Stockholm var stedet for vårens vakreste eventyr og Karolinska Institutet stilte som vertsted med sin splitter nye «Aula Medica».

Konferansen hadde tittelen:

“Building Bridges- Between Yesterday and Tomorrow”,

og omhandlet arbeidet som gjøres med studentene inn, gjennom og ut av høyere utdanning. I tråd med navnet tok konferansen sikte på å bygge bro mellom ulike instanser for å oppnå økt tilgjengelighet for studenter med nedsatt funksjonsevne. Tanken var at vi ville ta med oss de beste erfaringene vi har gjort med universell utforming og individuell tilrettelegging – samtidig som vi ser fremover mot utviklingen av nye undervisnings- og læringsformer og bruk av IKT i læring.

Konferansen samlet 202 deltakere fra både fjern og nær. Deltakermassen ga et godt bilde på mangfold, da opptil 15 ulike land var representert med land som Canada, Sør-Afrika, Gambia, Nederland, USA, England, Slovenia, Tsjekkia, Irland og Belgia som eksempler på bredden.

Fra Norge var hele 81 deltakere påmeldt. De norske deltakerne representerte 18 ulike utdanningsinstitusjoner, og 16 av deltakerne var studenter. I tillegg var eksterne samarbeidspartnere som NLB og NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse godt representert.

Arrangementet fikk en fin start i det vi inntok Stockholm Stadshus tirsdag 13. mai. I et av Sveriges mest kjente og eksklusive lokale skulle vi ha en «Welcome Reception» med servering av fingermat etterfulgt av en omvisning. Innimellom alle nye sanseinntrykk var det rikelig med tid til å erfaringsutveksle og bli kjent med kolleger regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Onsdag 14. mai var startskuddet for det faglige programmet og temaet «veilederens rolle og støtte til selvstendighet». Det viktige tema ble belyst med presentasjoner fra både veileder- og ulike varianter av innsideperspektivet, samtidig som tematikken senere ble diskutert i en paneldebatt med interessante og relevante innledere.

Timothy Cordes kom helt fra USA for å dele sine erfaringer både som tidligere blind legestudent og nå som praktiserende psykiater. Med sitt tap av synssansen delte Timothy hvordan han har blitt kreativ til å tenke utenfor boksen og ta i bruk andre sanser i relasjonen til sine klienter. Deborah Viney representerte det profesjonelle perspektivet ved å introdusere et skråblikk på hvordan vi spesielt ubevisst lar oss styre av antakelser og fordommer når vi tilrettelegger for studenter med nedsatt funksjonsevne.

Bjørnar Erikstad er på landslaget i seiling og til tross for en fysisk funksjonsnedsettelse trener han mot OL-medalje i Rio i 2016. I sitt innlegg inspirerte han salen til å se på begrensninger som en utfordring og ikke som et problem. Han delte sine erfaringer om hvordan han har lært å innta en produktiv innstilling og hvordan man selv kan velge hvor komplisert livet vil være. Videre oppfordret han tilhørerne til å utfordre etablerte sannheter ved å tenke «baklengs».

Som tilrettelegger for studenter med nedsatt funksjonsevne kan man ha stor innvirkning på studentens valg, handling og selvfølelse. Professor Jonathan Reams presenterte betydningen av å være bevisst potensialet en har til å påvirke mestring og selvtillit for disse studentene. Han oppfordret til å se studenten som et subjekt fremfor et objekt og ga en rekke eksempler på typiske fallgruver en veileder kan gå i, som å generalisere- tro at man vet best og presentere en enkel løsning for studenten for tidlig. Her er det vesentlig å «bite your toungue» og høre mer av studentens historie først. Videre presiserte han det viktige skillet mellom sympati og empati, og illustrerte med et filmklipp hvordan sympati kan få negative følger, og føre til en ond sirkel. 

Programmet på dag 1 ble avsluttet med enda mer erfaringsutveksling, fingermat og forfriskninger til storslått sambamusikk.

Torsdag 15. mai startet dagen med parallelle sesjoner, hvor deltakerne kunne velge mellom seks ulike tema. Noen ønsket å få nye vinklinger på sitt arbeid ved å delta på «New Perspectives- Deeper Knowledge», andre ville utvikle seg som fagperson i seminarene «Staff Development», og «Awareness». Enkelte deltakere ville lære mer om overgangsutfordringer i seminaret «Towards Working Life», mens andre igjen ville utvide verktøykassa i seminaret «Tools for Accessibility» eller lære mer om språkets makt og egen påvirkning i seminaret “Bridging gaps- relations and communication”.

I tillegg til å presentere historien til inspirerende toppidrettsutøvere og akademiske helter, er det viktig og også høre om hverdagsutfordringer som studenter med ulike funksjonsnedsettelser kan møte i studiehverdagen. Dag 2 fortsatte med å vise den belgiske dokumentaren «Tzalwel» som illustrerte dette på en svært god måte. Filmen ligger tilgjengelig på nett og kan sees med engelsk teksting her

Neste programpost belyste den evigaktuelle interaksjonen mellom det å forholde seg til kompetansestandarder på den ene siden og vurdere hva som er egnet tilrettelegging på den andre siden. Barbara Waters presenterte pågående forskning fra England og fikk i samme slengen markedsført at prosjektets sluttrapport blir publisert medio september, noe som kan være nyttig for tilretteleggingskontakter sitt arbeid også i Norge.

I Irland har de et praksisplassprogram (Willing Able Mentoring- program) som har som mål å fremme tilgang til arbeidsmarkedet for akademikere med funksjonsnedsettelse og utvikle kunnskapen til arbeidsgivere for å integrere disse studentene i arbeidslivet. Mary Quirke fra organisasjonen AHEAD hadde et «Vil du bli millionær»- forkledd intervju med arbeidsgiver Leslee O’Loughlin, som er HR Manager i et stort bilutleiefirma i Irland, om hennes erfaringer. Leslee skulle svare «true» eller «false» på diverse utsagn som ble opptakten til hennes erfaringsdeling om ansettelse av studenter med nedsatt funksjonsevne i sin bedrift.

På tampen av dagen avrundet Kjetil Knarlag konferansen ved å se inn i krystallkula og fremtiden innenfor feltet «inkluderende læringsmiljø og universell utforming i høyere utdanning» Vi går en spennende tid i møte og stikkord i tiden fremover er å fortsette å bygge bro og skape et tettere samarbeid på tvers av avdelinger, sektorer og eksterne aktører. De ulike tilretteleggingssakene blir stadig mer komplekse, og det er vesentlig at vi møter studentene med en helhetlig tilnærming og en bevissthet om vår rolle som tilrettelegger i bagasjen.

Alle plenumspresentasjoner ble tekstet, og vil bli publisert i menyen til høyre, sammen med program og deltakerliste. Både presentasjonene fra plenum og paralleller vil vedlegges denne siden etter hvert som vi får klarsignal fra key notes og seminarpresentører.