Dialoghjørnet

to personer samtaler sammen

Dialoghjørnet er gruppebaserte samtaler rundt utvalgte tema som gjennomføres parallelt med parallelle sesjoner begge konferansedager.

Dialoghjørnet består av to bolker, der hver samtalegruppe varer 30 minutter. I dialoghjørnet har du muligheten til å delta i en samtale mellom maksimalt 7 deltakere, om et tema som opptar deg.

Informasjon om og påmelding til dialogbord og parallelle sesjoner vil åpne 27. september. 

Runde 1 (kl. 14.00-14.30) 

 

Bord 1: Studenter med funksjonsnedsettelse i profesjonsutdanningen og tilrettelegging på praksisstedet.

Hva kan forventes av tilrettelegging og hvordan samarbeide mellom studiested og praksissted? De som arbeider med praksisveiledning kan møteutfordringer dersom studentene ikke er åpne om sine behov, mens studentene kan møte motforestillinger om de er åpne og ønsker tilrettelegging. Hva er gode løsninger?  

Bordvert: Margret Kristin Dyrholm (Universitetet i Agder).

 

Bord 2: Kjenn ditt læringsmiljø

Hvordan kan læringsmiljøutvalg (LMU) skaffe seg oversikt over læringsmiljøet ved institusjonen? Nye og større utdanningsinstitusjoner kan gjøre det utfordrende å få oversikt. Samtidig må LMU sikre seg god og oppdatert informasjon om læringsmiljøet for å kunne fatte beslutninger. Hvordan kan utvalgene effektivt skaffe seg dette kunnskapsgrunnlaget etter fusjonene?

 

Bordvert: Bjørnar Kvernevik (Universell).


Bord 3: Campusutvikling og tilretteleggingsarbeid

Hvordan kan vi ivareta utsatte grupper i en ny institusjon med mange og ulike campuser? Mange universitet og høgskoler har vært gjennom fusjonsprosesser. Fusjoner medfører at mye må bestemmer på nytt for å kunne gi et likeverdig tilbud til studenter med spesielle behov. Hvordan kan vi jobbe for god universell utforming og tilretteleggingsmuligheter i studiene i en fusjonert institusjon?

 

Bordvert: Nina Mønstre (Høgskolen i Bergen).

Runde 2 (kl. 14.45-15.15).

 

Bord 4: Støtte til faglærere

Hvordan kan vi motivere faglærere til å arbeide proaktivt med universell utforming av undervisning? Universell utforming av læring involverer et skifte i veletablerte tradisjoner og roller for alle bidragsytere i høyere utdanning, spesielt for de som i dag har et tilretteleggingsansvar. Hvordan kan tilretteleggeren tilby støtte og kunnskap til både studenter og faglærere? Diskusjonen foregår på engelsk. 

Bordvert: Paddy Turner (National Association of Disability Practitioners (NADP), Sheffield Hallam University (UK). 

 

Bord 5: I hvilken skuff var det nå den handlingsplanen lå igjen? 

Institusjonenes handlingsplaner for inkludering av studenter med funksjonsnedsettelse - hvordan blir de til og hvordan følges de opp? Det finnes skuffer som rommer utallige handlingsplaner med fagre løfter og fine ord, men hvordan kan vi levendegjøre disse planene og få "hele institisjonen" med? Hvordan kan vi få handling inn i planen? 

Bordvert: Thorvald T. Abrahamsen (Høgskolen i Sørøst-Norge).